Utbildning

Vi hjälper en mängd olika aktörer med naturvärdesinventeringar, landskapsanalyser och kvalitetsuppföljning av miljöhänsyn. Den stora erfarenheten och kunskapen vill vi gärna dela med oss av. Med våra utbildningar vill vi erbjuda den mest uppdaterade och relevanta kompetensutvecklingen inom naturvård och miljöhänsyn.

Artdata i naturvårdsarbetet

 

Natur- och kulturmiljövård (grundkurs)

 

Datum: 7-8/5, 30-31/5, 18-19/6

Natur- och kulturmiljövård (förnyelseutbildning)

 

Datum: 8/5, 31/5, 19/6

Grundläggande naturvärdesbedömning

 

Datum: 25/4, 16/6, 13/10

Målbilder för god miljöhänsyn

 

Arrangeras vid förfrågan.

Användning och analys av artdata i tillämpad ekologi

 

Arrangeras vid förfrågan.