CANOPY

Välkommen till vår gröna digitala plattform

Här hittar du digitala verktyg som hjälper dig som arbetar med miljö, ekologi och naturvård att ta fram välgrundade beslutsunderlag.

 

Med den senaste forskningen och utvecklingen inom ekologi och digitalisering vill vi skapa framtidens verktyg för uppföljningar, inventeringar och konsekvensanalyser.

 

Utvecklingen av datorteknik och mängden tillgängliga data gör att vi bättre än någonsin har möjligheten att förstå våra komplexa ekosystem. Men för att data ska bli användbara behöver de förädlas med statistiska och ekologiska modeller. Här hittar du användarvänliga, interaktiva verktyg som gör just detta, särskilt för dig som behöver kartlägga naturvärden, arbetar med artskydd, tar fram ekologiska konsekvensanalyser eller på annat sätt behöver olika typer av miljöanalyser.

 

Kundanpassade lösningar

Med våra kundanpassade lösningar utgår vi från våra egna verktyg och anpassar dem efter dina behov. Eller kanske har du en egen idé till ett nytt verktyg som vi kan hjälpa dig att ta fram. Kontakta oss med din fråga så hittar vi en lösning!

 

Välkommen till den gröna digitala framtiden!

Våra digitala verktyg

Species Observations Explorer

Vad säger egentligen data från artportalen om artförekomst för ett visst område? Beror frånvaron av en fågelart på att den verkligen inte finns där eller på att ornitologer inte finns där? Med Species Observation Explorer kan du ta reda på det.

Survey Designer

Vill du snabbt ta fram en lämplig och tidseffektiv design för inventering av ett område? Ladda ner den i din GPS, iPad eller handdator för att kunna följa transekter i fält och samla in data? Det och mer kan du göra med Survey Designer.

Utvecklat för andra

Plan4Heat

Fjärrvärme eller lokalvärme? Det ska Greensway tillsammans med Ramböll hjälpa Energikontoret i Mälardalen att besvara. Just nu pågår arbetet med att ta fram ett interaktivt webbaserat beslutstöd tänkt för Sveriges kommuner, utifrån ett befintligt Excel-verktyg. Där ska man genom att mata in olika fastighetsuppgifter få vägledning i hur utbyggnad av värmesystemen bäst optimeras.

 

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Andra möjliga tjänster vi erbjuder

  • Lösenordskyddade verktyg framtagna på direkt beställning
  • Flera användarkonton per verktyg
  • Egen domän
  • Koppling till dina eller öppna databaser
  • Automatiserade rapporter som kan laddas ner periodiskt
  • Smartphone-anpassat (on-line och off-line) verktyg
  • Vård av web-baserade verktyg inom vår server