Utbildning naturvärdesbedömning

Kategori
Utbildning
Om projektet

Under 2016 och 2017 har Olof Widenfalk på Greensway utbildat så gott som samtliga skogliga tjänstemän på Mellanskog i grundläggande naturvärdesbedömning. Utbildningen är uppbyggd kring den nya metodik och app som Greensway utvecklat åt Mellanskog för att underlätta och öka precisionen i utförda naturvärdesbedömningar. Utbildningsdagarna har varit utspridda i Mellanskogs respektive virkesonråden, något som förbättrat fältmomentens relevans då de utförs i skogstyper som de lokala tjänstemännen arbetar i dagligen. Förutom ett fälttest avslutas utbildningen med ett webtest när man är tillbaka på kontoret.