Medarbetare

Greensway_OlofWidenfalk_1

Olof är VD för Greensway, med fokus på strategi och organisationsutveckling. Han har disputerat vid SLU och tidigare arbetat på Skogforsk. Han har specialkompetens inom naturvård, konsekvensanalyser, miljöstatistik och skogsskötsel och är ansvarig för våra Utredningar.

Olof Widenfalk

VD
Greensway_LinaWidenfalk_1

Lina är vice VD med fokus på organisationsutveckling och FoU. Hennes specialkompetenser är bla landskapsekologi, markbiologi och naturvårdsskötsel. Lina är disputerad i ekologi och på deltid bedriver hon forskning kring bla ekologisk kompensation och tröskelvärden i skoglig naturvård på SLU.

Lina Widenfalk

Vice VD
Greensway-AlejandroRuete-2

Alejandro är ansvarig för verksamhetsområdet Analyser och Digitalisering. Hans arbete omfattar bla landskapsanalyser och utveckling av verktyg för att hantera artdata och miljödata. Han har tidigare doktorerat vid SLU i Uppsala och varit postdoc vid bla Artdatabanken.

Alejandro Ruete

Verksamhetsansvarig Digitala verktyg
Greensway_AntonHammarstrom_1

Anton är jägmästare med huvudansvar för fjärranalys, GIS, IT och fältteknik. Han har också stor erfarenhet av skogliga hänsynsuppföljningar, skogliga naturvärdesbedömningar, naturvärdesinventeringar (NVI) och skogsskötselfrågor.

Anton Hammarström

GIS, Fjärranalys och IT-ansvarig
Greensway-MariaJakobsson-1

Maria är jägmästare och ansvarig för verksamhetsområde Skog. Förutom verksamhetsutveckling arbetar hon även med skogliga naturvårdsfrågor, naturvärdesbedömningar och naturvärdesinventeringar (NVI).

Maria Jakobsson

Verksamhetsansvarig Skog
Greensway_LisaSandberg_2

Lisa är biolog och arbetar främst med skogliga naturvärdesbedömningar, kärlväxtinventeringar och naturvärdesinventeringar (NVI). Hon har goda artkunskaper inom kärlväxter, vedsvampar och lavar. Lisa ansvarar även för kvalitetssäkringen av våra inventeringar.

Lisa Sandberg

Kvalitetssäkring Inventeringar
Greensway_TomasAxelson_1

Tomas är jägmästare och ansvarar för Greensways kommunikation och arbetar också med våra utbildningar. Han arbetar även med kvalitetsuppföljning, naturvärdesbedömningar och skogsskötselfrågor.

Tomas Axelson

Kommunikations- och utbildningsansvarig
Greensway_MahmoudMasoud_1

Mahmoud är ekonom och arbetar med ekonomi och administration på Greensway.

Mahmoud Masoud

Ekonom
Greensway_OlleFinnstrom_1

Olle är jägmästare och arbetar främst med naturvärdesinventeringar (NVI) och naturvärdesbedömningar. Han har tidigare arbetat på skogsstyrelsen med vattenvårdsfrågor och dessförinnan med oss på Greensway i projekt Norrbottniabanan.

Olle Finnström

Skogsmiljökonsult
Greensway_EvaRomell_1

Eva är disputerad skogsekolog med ansvar för kompetensutveckling. Hon har flera års erfarenhet som konsult och specialkompetens inom vegetationskartering och botanisk artinventering. Eva arbetar också med naturvärdesinventeringar (NVI) och artinventeringar i fält.

Eva Romell

Ekologikonsult
greensway-anonym-1

Elisabet har disputerat på vedsvampars ekologi och är Greensways artexpert på svampar, framförallt vedsvampar. Elisabet arbetar deltid hos Greensway och har sitt huvudsakliga arbete på Artdatabanken.

Elisabet Ottosson

Svampexpert
Greensway-Simon-1

Simon är huvudsakligen grod- och kräldjursexpert på Greensway. Han har en bred erfarenhet av tillämpade ekologiska frågeställningar och har bla disputerat på barkborrars ekologi och skador. Huvuddelen av sin tid verkar Simon som forskare med inriktning mot groddjur på Uppsala universitet.

Simon Kärvemo

Grod- och kräldjursexpert
greensway-rekryterar-1

Vi växer och är alltid intresserade av nya medarbetare i verksamheten!

Vi rekryterar

Ansök idag